Таблица сравнения аналогов

Наименование материала

Характеристики материалов  ФАСИ

     Класс по         СТБ1464-2004

Показатели по СТБ

Аналог производства ЗАО "Парад"

ФАСИ РММ

B40, F300, W16

РМмIII

B40, F300,W8

Парад РС3

ФАСИ С35/45

C35/45, F400,W14

РМмIV

B50,F300,W8

Парад РСТ6

ФАСИ ГРМ

B25, F200, W6

РМмII

B25, F200, W6

Парад РС4

ФАСИ ДРМ

B25, F200, W6

РМмII

B25, F200, W6

Парад РС1

ФАСИ РМД

B50, F400, W14, Btb6,0

РМдIV

В50, F400, W14

Парад РС16, Парад РС62

ФАСИ НРМ

B35, F200, W6

РМдII

В35,F200, W8 

Парад РС2

 

 

СТБ 1307-2012

 

 

ФАСИ Т400

М400, F200, W10

 

 

 

ФАСИ Т200

М200, F275, W6

 

 

 

ФАСИ Р400

М400, F200, W10

 

 

 

ФАСИ РМ

М200, F100, W6

 

 

 

ФАСИ ФМ

М200, F100, W6

 

 

Парад Г86

 

 

СТБ 1534-2005

 

 

ФАСИ С30/37

СБС БУЦ Г С30/37, F300, W10

 

 

Парад РСТ7 

ФАСИ В40

СБС БУЦ РМ В40,F300,W8

 

 

Парад РСТ8